สมาคมฯ เปิดรับสมัคร

สมาคมฯ เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมหลักสูตร C-License เดือน พฤษภาคม 2565

สมาคมฯ เปิดรับสมัคร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการวางแผนการดำเนินการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลไว้ตลอดปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับจำนวนผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ทั้งในอะคาเดมีและสโมสรอาชีพ

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและในประเทศไทยเองนั้นก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้แผนการดำเนินการดังกล่าวต้องชะลอตัวลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ฝึกสอนทุกท่าน ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง สมาคมฯ จึงเริ่มการดำเนินการตามแผนที่เคยได้วางไว้ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งประเทศไทย จึงมีการจัดการอบรมกระจายไปตามแต่ละภูมิภาคสมาคมฯ เปิดรับสมัคร
โดย ตารางการอบรมมีดังนี้
***เดือนพฤษภาคม 2565
– 1 หลักสูตร ได้แก่ AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเวียนนาการ์เด้นท์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 18 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ตามเกณฑ์ และเมื่อผ่านการพิจารณาผู้เข้าอบรมต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ก่อนและหลังการเข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท

ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารที่ดีสามารถติดตามได้ที่ SA gaming88

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก thsport.com

By erapong